Nhà Đọc Sách Tiểu Học Á Châu Cộng Hòa

Trang chủ CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN Nhà Đọc Sách Tiểu Học Á Châu Cộng Hòa

Nhà Đọc Sách Tiểu Học Á Châu Cộng Hòa

Thiết kế và hoàn thiện nhà đọc sách trường Á Châu - Cộng Hòa, đưa vào sử dụng năm học mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan